Ledning

Företaget styrelse består av

Rolf M. G: Falkenberg, född 1944. Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseordförande. VD i RMG Falkenberg Associates AB/Koestenbaum Institute from 1998. Övriga uppdrag: Ledamot i ClimateWell AB (publ), OneUp invest AB och Swedish Energy Table AB. Tidigare bl.a. President/COO i GSE Systems Inc. Columbia, USA och VD i Vattenfall Engineering AB.

Bernt Ohlén: Ledamot, Född 1942. Har sedan 1962 arbetat med försäljning och marknadsföring inom huvudsakligen databranschen. Grundare av dataföretaget CMA 1979. Styrelseledamot i cirka 15 delägda bolag.

Joakim Alm: Ledamot, Född 1961. Ekonomistudier vid Uppsala Universitet. Har tidigare arbetat med koncernekonomi och som projektledare på SAS 1987–1989. Utredde och implementerade bland annat IAS för SAS-gruppen under denna tid. Grundare och VD av Bargain Pages Ltd i England (5 gratisannonstidningar), 1989–1995. Grundare och VD för Admag Holding i Indien (8 gratisannonstidningar). Grundare och VD för Admag Holding i Australien (6 gratisannonstidningar), 1997–1999. Affärsutvecklare på Interline Phone, 1999–2002. VD i Skarnvest AB 2004–2006. Grundare av ALM Equity AB 2006.

Operativt ansvarig

Lars Arne Larsson: Född 1964 VD i KakelDesign, har sedan starten 1987 varit ägare och verksam i Kakel Design (Östervåla Kakel & Golv AB) och nu Kakel & Design Sverige AB. Var under några år på 90-talet med i TK, Byggkeramikrådets Tekniska kommité.