Finja Betong

Finja utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest förädlade form. Vi säljer Finja Betongs  torrbruk, lättklinker, cellplast och golvavjämningsprodukter.

www.finjabetong.se