Finja Betong


Finja utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest förädlade form.
Vi säljer Finja Betongs  torrbruk, lättklinker, cellplast och golvavjämningsprodukter.

www.finja.se