LIP

Produktprogrammet består av kakelfix, fogmassor, golvspackelmassor, vattentätning, silikon, epoxy, spackelmassor m.m. Alla produkterna kontrolleras kontinuerligt och möter krav och bestämmelser. Mer information om LIPs produkter finns på LIPs hemsida (www.lip.dk).

Konstruktioner

Egenkontroll
Förbehandling skivmaterial
Kakel och klinker på olika underlag
Gjutning med LIP 235/275
Stabilisering av träbjälklag
Golvbrunnskonstruktioner

Typ Purus:Monteringsplatta 300 Förhöjningsring
Typ jafo: Lyft 12 Förhöjningsring

Stabilisering med golvgips:

Typ Purus:

Monteringsanvisning våtrum

www.lip.dk