Råd & Tips

Nya branschregler för våtrum.

Branschreglerna för våtrum som hanteras av Byggkeramikrådet BKR har reviderats inför 2010. Anledningen är att kostnaden för skador uppgår till 5 miljarder kronor om året för husägare och försäkringsbolag. BKR verkar aktivt för att minska denna kostnad och att säkerställa så att ditt badrum är säkert på lång sikt.

Bland de nya kraven märkas skärpta regler för tätning runt duschar, badkar och för de ytor som man betecknar som våtzon. Det för att minska risken för mögel och andra skador i framtiden. Reglerna är en vidareutveckling av de som Boverket ställer på byggnationer av badrum. De kan hämtas på www.bkr.se

Se till att ha en ansluten fackman som utför ditt jobb för största möjliga trygghet.