Utbildningar

Vi håller löpande utbildningar för dig som plattsättare. Nedan ser du bilder från vår utbildning med BKR om de senaste reglerna för våtrum. Steg-3 utbildningar kommer löpande att ordnas under hösten, håll dig uppdaterad här.Vill du ha inbjudan till nästa utbildning, maila Sven.gunnarsson@kakeldesign.se

 

Sollentuna våren 2014:
Kontaktperson: (anmälan: maila senast 3 dagar före utb.)
martin.erasmie@kakeldesign.se
0735-265 047 

PCI
Tors     6 Mars  08:00-10:00

KIILTO
Tors  13 Mars 13:00-16:00

LIP
Tors   20 Mars  08:00-10:00