Utbildningar

Vi håller löpande utbildningar för dig som plattsättare. Nedan ser du bilder från vår utbildning med BKR om de senaste reglerna för våtrum. Steg-3 utbildningar kommer löpande att ordnas under hösten, håll dig uppdaterad här.Vill du ha inbjudan till nästa utbildning, maila Sven.gunnarsson@kakeldesign.se

 

Sollentuna :
Kontaktperson: (anmälan: maila senast 3 dagar före utb.)
martin.erasmie@kakeldesign.se
0735-265 047