Atlas Concorde – Ecolabel

Alla produkter i Atlas Concordes utbud har Ecolabel-certifiering, som är det europeiska märket för miljökvalitet och garanterar att produkten följer den europeiska miljölagstiftningen. Ecolabel tilldelas endast de produkter som har en låg miljöpåverkan. Miljömärket är en kvalitetsutmärkelse för att identifiera och främja de mest miljövänliga produkterna. Märkningen visar miljöpåverkan under produktens hela livscykel: utvinning av råmaterial, tillverkning, distribution, användning och slutligt omhändertagande. Atlas Concorde var ett av de första företagen som tillverkar keramiska plattor att få Ecolabel-certifiering.
Ceramica Atlas Concorde