Bisazza

BISAZZA – ITALIENSK TRADITION & INNOVATION


Bisazza startades 1956 i Italien, och är en av de ledande i världen att skapa de mest innovation glasmosaikprodukter som finns på marknaden. Från starten var de ett litet lokalt företag som trots dagens storlek bär på de gamla traditionerna – kombinationen av italiensk konst och hantverk. Bisazza har utvecklats till att vara i framkant av branschen, detta kännetecknas av en stark entreprenörsanda, en förmåga att se hur marknaden utvecklas och en vilja att utnyttja moderna tillverkningstekniker. Under årens lopp har företaget alltid strävat mot ett dubbelt mål; att bevara och återupptäckten av de processer och tekniker exemplifierar den venetianska mosaiktraditionen – och ständig teknisk förnyelse.

Bisazza's hemsida