Dornbracht

DESIGN, MATERIAL OCH YTBEHANDLING I HÖG KVALITET


Dornbracht är ett medelstort familjeföretag i tredje generationen – sedan 1950 står detta namn för hög-kvalitativa designblandare och tillbehör för ditt bad. Dornbracht betraktas som mycket innovation och framtidsorienterade. De är ett av de få företag inom sanitetsbranschen som uteslutande producerar i Tyskland. I arkitektkretsar hålls Dornbracht högt; de anses hålla mycket hög kvalitet i både design, material och ytbehandling för sina armaturer. Blandare från Dornbracht består av till 100% åter-vinningsbara material som härstammar från materialåtervinningen och för att främja den ansvarsfulla hanteringen av vatten, deltar Dornbracht i flera initiativ för en sparsam användning av dricksvatten.

Här vi några av våra favoritserier från Dornbracht. Vi har också blandare från Dornbracht i utställningen i vår butik, om du hellre vill se på plats. Välkommen!

Dornbracht's hemsida