Treverk

TREVERK – SOM ATT HA NATUREN INOMHUS


Treverk finns ett brett spektrum av färger – träslag – och mönstereffekter som tillsammans med den varma, matta ytan ger varje enskild platta en mycket naturlig look. Treverk passar både på golv och som väggbeklädnad, antingen på egen hand eller tillsammans med mosaikplattor. Dessutom finns de i en utomhusversion, med antihalk-yta. Treverk har erhållit Europeiska unionens miljökvalitetsmärkningen, som tilldelas produkter som uppfyller de miljökrav som ställs; lägre energiförbrukning i produktionsprocesser, mindre utsläpp i luft och vatten och förbättrad konsumentinformation och avfallshantering.